Mission og pædagogiske værdier

Mission FOR BØRNENE Vi vil skabe en institution hvis mission og fokus retter sig imod etableringen af den optimale pædagogiske ramme for det gode børneliv. Via nærvær, omsorg og en pædagogik forankret i institutionens værdigrundlag vil vi arbejde på, at der skabes deltagelsesmuligheder for alle. Således vil rammer og pædagogik være orienteret imod, at vi […] Read More

Styrkede pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2020-2022 I Ærtebjerghave børnecenter arbejder vi ud fra vores pædagogiske læreplan. Den er udarbejdet i 2020 og vil i 2021 blive evalueret for første gang. Klik på linket herefter for at hente vores  [ styrkede læreplan 2020/2022 ] Read More

Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn Som en del af dagtilbudsloven er kommunen, både for private og selvejende institutioner, forpligtiget til at føre tilsyn med, om vi som institution lever op til dagtilbudsloven, arbejder med de nye styrkede læreplaner, samt lever op til kommunens børne og ungepolitik. For at bidrage med gennemsigtighed har Ærtebjerghave i lighed med kommunen valgt […] Read More

Bestyrelsen

Ærtebjerghaves bestyrelse er sammensat af 5 forældrevalgte medlemmer. Derudover er der 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer.  Der foretages valg hvert år og medlemmerne sidder for en to årige periode. I bestyrelsen sidder også 2 medarbejderrepræsentanter. Vores leder, Anne Pedersen, fungerer som sekretær for bestyrelsen. Medlemmere: Bestyrelsesformand Susan Ebak Næstformand Andreas  Lynggaard Bestyrelsesmedlemmer Rikke Råhauge Petersen […] Read More