Opskrivning

Takster

OpskrivningPrisen for at få at passet dit barn i Ærtebjerghave Børnecenter følger Køge kommunens takster. Du kan se takster gældende for den 1. januar 2024 her.

Taksterne for forældrebetaling i 2024 kan du se i skemaet herunder. Friplads og søskendetilskud bliver beregnet på baggrund af taksterne.

Forældrebetaling pr måned i 12 mdr. Grundmodul Deltidsmodul 30 timer
Dagtilbud 0 – 3 år 3510 kr. 2810 kr.
Dagtilbud fra 3,1 år 2102 kr. 1680 kr.

Forældrebetaling for frokostordning (tillægges forældrebetaling for dagtilbud)

Takst for et barn i dagtilbud med produktionskøkken 858 kr.

Bletillæg:

Vuggestuebørn der bruger ble 100 kr. pr. mdr.
Børnehavebørn der bruger ble Medbringer egne bleer

I følge dagtilbudsloven er vi forpligtet til at informere kombinationstilbud. Du kan finde mere information på linket nedenfor.

Venteliste – opskrivning til plads i Ærtebjerghave Børnecenter

Som privat institution er vi ikke en del af den kommunale pladsanvisning.

Du kan skrive dit barn op på vores venteliste ved at udfylde den nedenstående formular:

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Du vil kort efter få en bekræftelse på din e-mail. Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til til at kontakte os.