Praktiske informationer

Praktiske informationerPraktiske informationerPraktiske informationer

Fødselsdag

Praktiske informationerNår et barn har fødselsdag vil vi meget gerne bidrage til fødselsdagens fejring. Fejringen skal i udgangspunktet foregå om formiddagen i barnets gruppe. Af hensyn til husets planlægning opfordrer vi jer forældre til, i god tid, at aftale fødselsdagen med barnets primære voksne.

Hos os er børnene i centrum, og vi er derfor optaget af en organisering der skaber rammer for leg, læring, udvikling, nærvær og fordybelse. Vores værdigrundlag er funderet i anerkendelse, nærvær og empati.

Vi vil give børnene en glad hverdag, og noget rart at huske tilbage på. Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne, lære dem at se og høre hinanden, styrke deres svage sider ved at tage udgangspunkt i deres stærke sider.

Vi tilstræber et inspirerende læringsmiljø, der skal styrke mulighederne for, at hvert enkelt barn bliver så robust som muligt, og sikres de bedste betingelser for at lykkes og få værdi i fællesskabet.

I børnehaveafdelingen er vi optaget af, at skabe en tryg og genkendelig hverdag, hvor sang og bevægelse er en naturlig del af hverdagsstrukturen. Vi ser vores uderum som et naturligt grupperum hver dag. Vi har fokus på, i fællesskab med forældrene, at ”bygge børn” der er livsduelige, børn med selvværd, selvtillid og mod på livets udfordringer. Vi har en ressourcestærk forældregruppe der er aktivt deltagende i at skabe de bedste rammer for børnene.

Traditioner

Hen over året har vi nogle faste arrangementer og traditioner. Vi holder eksempelvis fastelavn, påskehygge, arbejdsdag, bedsteforældredag, sommerfest, halloween og har et årligt julearrangement i begyndelsen af december.

Lukkedag

Ærtebjerghave Børnecenter har åbent i hele sommerferien samt mellem jul og nytår. Vi holder dog lukket 5. juni  samt 24. og 31.dec.

Herudover har vi to årlige pædagogiske lukkedage som afholdes første fredag i maj og første fredag i november. Kan I ikke arrangere pasning af jeres børn selv, vil der være mulighed for at personalet kan finde pasningsmulighed i en anden institution.

Ferie

Børn har brug for ferie.

Praktiske informationerDit barn møder hver dag ind til en “arbejdsdag” fyldt med udfordringer, læring, udvikling, grin og glæde hvilket er både dejligt og hårdt. Dit barn har, ligesom I, brug for muligheden for fuldstændig afkobling – Vi forventer derfor at dit barn holder ferie.

For at skabe den bedst mulige ramme og personaledækning, er det af stor betydning at vide hvornår jeres barn holder ferie.

I ferieperioder fx. vinter-, påske-, sommer- og efterårsferier vil der være opslag på Famly med tilmelding.

Oplysninger og informationer

I Ærtebjerghave benytter vi os af den digitale platform Famly. Det betyder at en stor del af vores kommunikation er at finde via denne App. Vi orienterer om løst og fast, og hver gruppe skriver minimum 3 gange om ugen omkring deres aktiviteter. I vuggestueregi giver appen os mulighed for at notere børnenes sovetider, således at man hjemmefra kan se hvornår ens barn er lagt til at sove og hvornår det er vågnet.

Det er via app’en at I forældre krydser jeres barn ind og ud og notere hvad tid I ca. henter den pågældende dag.

Skiftetøj/ regntøj

Det er vigtig at der ligger skiftetøj i jeres barns kasse, samt at der er tøj passende til årstiden. Det er til stor hjælp for både jer og personalet hvis der er navn i alt barnets tøj.

Legetøj

Medbragt legetøj er altid på eget ansvar og det er jer som forældre der alene bærer ansvaret for legetøjet. Ligeledes er det jeres opgave at lede efter legetøjet hvis det skulle blive væk. Vi opfordre til at legetøjet får en tur i en af vores UVC maskiner, inden og efter leg, således er legetøjet helt rent.

Ved sygdom

Praktiske informationerVær opmærksom på, at institutionen ikke modtager syge børn. Er dit barn syg er det hjælpsomt hvis vi orienteres om dette, gerne via Famly.

På www.sygeboern.dk er der nyttige oplysninger om børnesygdomme og smittefare.

Forsikring

Pr. 1. juli 2009 er det ved lov bestemt at det er jer som forældre der har hæfteansvar for hjemmeboende børns skader op til 7.500 kr. I skal være opmærksomme på, at fra 1. januar 2014 er barnet ikke omfattet af institutionens ulykkesforsikring, og vi anbefaler, at I tegner en privat ulykkesforsikring.