Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsynSom en del af dagtilbudsloven er kommunen, både for private og selvejende institutioner, forpligtiget til at føre tilsyn med, om vi som institution lever op til dagtilbudsloven, arbejder med de nye styrkede læreplaner, samt lever op til kommunens børne og ungepolitik.

For at bidrage med gennemsigtighed har Ærtebjerghave i lighed med kommunen valgt at offentliggøre denne rapport, hvilken således kan læses i den vedhæftede fil.