Om os

Velkommen til Ærtebjerghave

Om osÆrtebjerghave Børnecenter er en integreret 0-6 års institution normeret til 112 børn fordelt på ca. 72 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Vi har indrettet os således, at man i stueetage finder vores 4 vuggestue grupper samt en enkelt børnehave gruppe. På vores første sal finder I ydereligere 2 børnehave grupper.

Vi er beriget med en stor legeplads på 2900 kvadratmeter, som både vuggestue og børnehave anvender. Uderummet indbyder til forskellige aktiviteter for børnene , vi har både en cykelbane, boldbane, gynger og forskellige balance og klatre muligheder, samt områder til fordybelse med store sandkasser, blåplads og en shelter til afslapning.

Hos os er børnene i centrum, og vi er derfor optaget af en organisering der skaber rammer for leg, læring, udvikling, nærvær og fordybelse. Vores værdigrundlag er funderet i anerkendelse, nærvær og empati.

Vi giver børnene en glad hverdag, og noget rart at huske tilbage på. Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne, lære dem at se og høre hinanden, styrke deres svage sider ved at tage udgangspunkt i deres stærke sider.

Vi tilstræber et inspirerende læringsmiljø, der skal styrke mulighederne for, at hvert enkelt barn bliver så robust som muligt, og sikres de bedste betingelser for at lykkes og få værdi i fællesskabet.

I Ærtebjerghave Børnecenter er vi optaget af, at skabe en tryg og genkendelig hverdag, hvor sang og bevægelse er en naturlig del af hverdagsstrukturen. Vi ser vores uderum som et naturligt grupperum. Vi har fokus på, i fællesskab med forældrene, at ”bygge børn” der er livsduelige, børn med selvværd, selvtillid og mod på livets udfordringer. Vi har en ressourcestærk forældregruppe der er aktivt deltagende i at skabe de bedste rammer for børnene.

Om osI overensstemmelse med dagtilbudsloven og Køge kommunes dagtilbudspolitik sprogscreenes vi alle 3 og 5 årige børn. Denne screening varetages af husets pædagoger.

Vi arbejder målrettet med at den samlede personalegruppe dygtiggøres indenfor det pædagogiske arbejde ude fra forskellige aktuelle emner.