Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn Som en del af dagtilbudsloven er kommunen, både for private og selvejende institutioner, forpligtiget til at føre tilsyn med, om vi som institution lever op til dagtilbudsloven, a... Read More

Bestyrelsen

Ærtebjerghaves bestyrelse er sammensat af 5 forældrevalgte medlemmer. Derudover er der 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer.  Der foretages valg hvert år og medlemmerne sidder for en to ... Read More